eTwinning RG-s

2018. aastal on eTwinningu keskseks teemaks kultuuripärand. See annab võimalus tutvustada meie kultuuri ja avastada teiste eripära.

eTwinning on Euroopa koolide virtuaalne kogukond, mis on töökeskkonnaks kõikidele koolis töötavatele ja õppivatele inimestele.
eTwinning annab õpetajatele suurepärase võimaluse üksteiselt õppida, koostööd teha ja omavahel häid kogemusi jagada ning õpilastega koolidevahelistes õpiprojektides osaleda.
eTwinningu tegevusi Eestis koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.
eTwinningu kohta saab rohkem lugeda
etwinning.net
facebook.com/etwinning


Rakvere Gümnaasiumi 1.- 5. klasside osalemine eTwinningu projektides:

  • "A European Winter" - talv, 2013 (4.a P-R Pukk)
  • "My Hometown" - kevad, 2014 (3.a M. Kütt, 5.a P-R Pukk, inglise keele õpetajad Liina Lillepalu, Vesta Rahuoja)
  • "Music and sounds around us" - jaanuar, 2015 (1.b P-R Pukk, 2.b I. Heinaste, 4.a M.Kütt, inglise keele õpetajad Liina Lillepalu, Vesta Rahuoja))
  • Multiprojekt "Tervisepäev meie koolis" - veebruar 2015 (1.b P-R Pukk, 4.a M. Kütt)
  • "Sügise märgid sügise sünnipäeval" - sügis, 2015 (2.b P-R Pukk, 5.a M.Kütt)
    Kvaliteedimärk SIIN.

  • "Minu kooli top5 ruumid" - november, 2015 (5.a M. Kütt)
  • "Christmas card"- november/detsember 2016 (3. a Kristi Reineberg)"
Projektide blogid (eTwinningu registreeritud kasutajatele)